Szczegóły szkolenia
Rola i znaczenie Sektorowych Rad oraz Klastrów w dostosowaniu szkolnictwa branżowego do wymagań rynku pracy. Rozwój e-zasobów i informacji multimedialnych w kształceniu zawodowym
Rola i znaczenie Sektorowych Rad oraz Klastrów w dostosowaniu szkolnictwa branżowego do wymagań rynku pracy. Rozwój e-zasobów i informacji multimedialnych w kształceniu zawodowym

Kształcenie zawodowe

WERP/TEZ/TUZ

dyrektorzy szkół i placówek, kadra kierownicza placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

Początek rejestracji: 20.11.2023 r., koniec rejestracji: 06.12.2023 r.

Konferencja

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół każdego szczebla oraz kadry zarządzającej placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek systemu oświaty.

Termin realizacji konferencji: 14 grudnia 2023 r.

Cele konferencji:

1. Wzmacnianie udziału pracodawców (sektorowych rad oraz klastrów) w dostosowaniu szkolnictwa branżowego do wymagań rynku pracy.
2. Dobre praktyki w zakresie współpracy sektorowych rad i klastrów ze szkołami branżowymi.
3. Upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ORE dotyczących e-zasobów i informacji multimedialnych w kształceniu zawodowym.

 


Konferencja organizowana przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy we współpracy z TEZ i TUZ Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Program konferencji.pdf

Warszawa Hotel (informacja w późniejszym terminie)

Magdalena Mrozkowiak, magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 205; Anna Jaworska, anna.jaworska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 215

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

  • Założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
  • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
  • Początek rejestracji: 20.11.2023 r., zakończenie rejestracji: 06.12.2023 r. (godz. 12.00)

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli - nauczyciele-konsultanci;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • pracownicy kuratoriów oświaty;
  • dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w szkołach branżowych;
  • O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Do dnia 11.12.2023 r. osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz zaproszeniem do udziału w konferencji.


14.12.2023
Nieaktywny