Szczegóły szkolenia
Rozwijanie motywacji wewnętrznej uczniów na lekcjach języka francuskiego
Rozwijanie motywacji wewnętrznej uczniów na lekcjach języka francuskiego

Język francuski

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele języka francuskiego.

Szkolenie

Na szkolenie Rozwijanie motywacji wewnętrznej uczniów na lekcjach języka francuskiego serdecznie zapraszamy czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających w szkole podstawowej. Szkolenie jest bezpłatne.

Uczestnicy szkolenia:

- dowiedzą się jak wykorzystać aktywizujące metody pracy na lekcjach języka francuskiego w szkole podstawowej
- poznają źródła i materiały cyfrowe dostosowane do potrzeb uczniów w szkole podstawowej
- będą potrafili rozwijać motywację wewnętrzną uczniów i angażować ich w aktywną naukę języka francuskiego
- nauczą się wykorzystywania na lekcjach języka francuskiego aktywności ludycznych.


Data rozpoczęcia: 28.11.2023 r., o 16:30

Data zakończenia: 30.11.2023 r., o 18:30online

Anna Susek, starsza specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria I kolejność naboru:

  • adresat: czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji, w publicznych placówkach,  doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci i nauczyciele języka francuskiego 
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie, lub nie, otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji. 

Zainteresowani rejestrujacy się na szkolenie a  nie spełniajacy wymagań zostaną usunięci z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia. 

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium udostępnione zostanie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia. Osoby uprawnione (obecność na wszystkich zajęciach) otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania.

 

 


28.11.2023 - 30.11.2023 (online)
Nieaktywny