Szczegóły szkolenia
Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży budowlanej (BUD)
Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży budowlanej (BUD)

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zajmujący się kształceniem zawodowym, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Pracownicy ze szkół i placówek: dyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący kształcenie w zawodach, nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli - pierwszeństwo w procesie kwalifikacji na szkolenie będą mieli pracownicy z publicznych placówek. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji, zaproszenia do udziału w szkoleniu przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę ClickMeeting. O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych dotyczących grupy docelowej oraz zatrudnienia, kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

Warsztat

Cel szkolenia:
  • upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym.


Treści kształcenia
obejmują następujące zagadnienia:
– Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży budowlanej.
– Kształtowanie u uczniów kompetencji personalnych i społecznych w oparciu o rzeczywiste sytuacje zawodowe w zawodach z branży budowlanej.ClickMeeting

malgorzata.koros@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 69; tel. 22 345 37 00 wew. 236

Aby wziąć udział w rekrutacji na warsztaty online, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

  • Początek rejestracji: 24.10.2023 r. Zakończenie rejestracji: 3.11.2023 r. do godz. 9.00. Rejestracja została przedłużona do 6.11.2023 r. do godz. 8.00
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na warsztaty w dniu 6.11.23 r. otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do 3.11.2023 r. do godz. 16.00 lub do 6.11.2023 r. do godziny 8.30.


Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.


06.11.2023 (cała Polska (online))
Nieaktywny