Szczegóły szkolenia
Wsparcie nauczycieli w procesie oceniania – zadania doradcy metodycznego
Wsparcie nauczycieli w procesie oceniania – zadania doradcy metodycznego

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

doradcy metodyczni

webinarium

Głównym celem webinarium jest przygotowanie doradców metodycznych do wsparcia nauczycieli w zakresie oceniania.

Uczestnik:
• usystematyzuje wiedzę z zakresu przepisów prawa regulujących ocenianie wewnątrzszkolne, w tym ocenianie przedmiotowe (bieżące i klasyfikacyjne),
• pozna zasady tworzenia programowych wymagań edukacyjnych,
• określi zależności pomiędzy wewnątrzszkolnym oceniania, a ocenianiem przedmiotowym oraz zakres autonomii nauczyciela.

Treści:
1. Najczęstsze problemy w zakresie oceniania zgłaszane przez nauczycieli.
2. Zadania nauczyciela w zakresie oceniania bieżącego i klasyfikacyjnego.
3. Przepisy regulujące ocenianie w szkole.
4. Wewnątrzszkolne ocenianie, a ocenianie przedmiotowe – autonomia nauczyciela w procesie oceniania.
5. Jak budować programowe wymagania edukacyjne (metodologia, odniesienie do podstawy programowej i programów nauczania).
6. Najczęstsze błędy w zakresie oceniania – czego nauczyciel nie powinien robić stosując przepisy regulujące ocenianie.
7. Sesja pytań i odpowiedzi.

Platforma Google Meet w godz. 10.00-13.15

Bogusława Kalinowska tel. 0 22 570 83 25 e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona  do 31 października 2023 r. za pośrednictwem strony internetowej.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będą następujące kryteria:

  • zatrudnienie na stanowisku doradcy metodycznego (w pierwszej kolejności nauczyciele, których staż pracy w roli doradcy nie przekracza 5 lat),
  • wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną (otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania). Po weryfikacji i akceptacji nadesłanych zgłoszeń zaproszenie do udziału w webinarium przesłane zostanie drogą mailową. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.


03.11.2023
Nieaktywny