Szczegóły szkolenia
Wewnątrzszkolne ocenianie wspierające rozwój ucznia – zadania dyrektora szkoły
Wewnątrzszkolne ocenianie wspierające rozwój ucznia – zadania dyrektora szkoły

Zarządzanie oświatą

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci ds. kadry kierowniczej oświaty

webinarium

Głównym celem webinarium jest przygotowanie doradców metodycznych do wsparcia nauczycieli w zakresie oceniania.

Uczestnik:
• usystematyzuje wiedzę z zakresu przepisów prawa regulujących ocenianie wewnątrzszkolne, w tym ocenianie przedmiotowe (bieżące i klasyfikacyjne),
• pozna zasady tworzenia programowych wymagań edukacyjnych,
• określi zależności pomiędzy wewnątrzszkolnym oceniania, a ocenianiem przedmiotowym oraz zakres autonomii nauczyciela.

Treści:
1. Najczęstsze problemy w zakresie oceniania zgłaszane przez nauczycieli.
2. Zadania nauczyciela w zakresie oceniania bieżącego i klasyfikacyjnego.
3. Przepisy regulujące ocenianie w szkole.
4. Wewnątrzszkolne ocenianie, a ocenianie przedmiotowe – autonomia nauczyciela w procesie oceniania.
5. Jak budować programowe wymagania edukacyjne (metodologia, odniesienie do podstawy programowej i programów nauczania).
6. Najczęstsze błędy w zakresie oceniania – czego nauczyciel nie powinien robić stosując przepisy regulujące ocenianie.
7. Sesja pytań i odpowiedzi.

Platforma Google Meet w godz. 10.00-13.15

Bogusława Kalinowska tel. 0 22 570 83 25 e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Rekrutacja na webinarium będzie prowadzona do 24 października 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będą następujące kryteria:
  • pełnienie funkcji nauczyciela konsultanta ds. kadry kierowniczej oświaty w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli,
  • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
  • zapewnienie miejsc dla możliwie największej liczby placówek (w pierwszej kolejności po jednej osobie z placówki). 
Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną (otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania). Po weryfikacji i akceptacji nadesłanych zgłoszeń zaproszenie do udziału w szkoleniu przesłane zostanie drogą mailową.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

27.10.2023
Nieaktywny