Szczegóły szkolenia
Odkrywamy Prawo Humanitarne
Odkrywamy Prawo Humanitarne

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

WRKSO ORE

nauczyciele, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele konsultanci i specjaliści ds. historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji obywatelskiej i na rzecz praw człowieka

celowany

Kurs e-learningowy

Program Odkrywamy Prawo Humanitarne został zainicjowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwongo Krzyża a w Polsce wdrażany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Polski Czerwony Krzyż. Kurs e-learningowy przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu prawa humanitarnego i międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Kurs ma charakter wyłącznie samokształceniowy i przewidziany jest na 30 godzin samodzielnej pracy. Kurs zakończy się testem, szczegółowe informacje będą umieszczone na platformie e-learningowej po zakończeniu rekrutacji. Po zakwalifikowaniu wyślemy link do platformy. Serdecznie zapraszamy


online

monika.brenner-zawierucha@ore.edu.pl

10.11.2023 - 10.12.2023 (online)
Nieaktywny