Szczegóły szkolenia
ABC DORADCY- doradztwo zawodowe a przepisy prawa oświatowego. Edycja III
ABC DORADCY- doradztwo zawodowe a przepisy prawa oświatowego. Edycja III

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy bibliotek pedagogicznych, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Przewidziana liczba uczestników: min. 50. Decyduje kolejność zgłoszeń.

szkolenie e-learningowe

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych z publicznych placówek oświatowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników bibliotek pedagogicznych. Zachęcamy do udziału te osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ). Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu podstaw prawnych dotyczących systemu doradztwa w szkole, realizacji WSDZ, zadań doradcy zawodowego, uczestników WSDZ. Zostanie także poruszona kwestia monitoringu i ewaluacji realizacji WSDZ, a także zostanie ujęty wymiar praktyczny działań doradcy zawodowego.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle, dostępnej pod adresem https://e-kursy.ore.edu.pl/

Cele szkolenia
Cele główne: 
1)    Zapoznanie uczestników z etapami tworzenia WSDZ.
2)    Poszerzenie umiejętności w zakresie prowadzenia monitoringu doradztwa w ramach WSDZ.
3)    Zapoznanie z pojęciem ewaluacji realizowanych działań w ramach WSDZ.
4)    Doskonalenie umiejętności opracowania programów doradztwa zawodowego.
5)    Zapoznanie z przepisami dotyczącymi kwalifikacji doradcy zawodowego- zmiany od 01.09.2022.

Cele szczegółowe szkolenia:
● poszerzenie kompetencji merytorycznych doradców zawodowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu podstaw prawnych i organizacji WSDZ;
● poszerzenie wiedzy w zakresie rozpoznania potrzeb nauczycieli, uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych w związku z organizacją doradztwa zawodowego w szkole;
● zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami służącymi realizacji WSDZ, w tym w pracy zdalnej.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidziana liczba uczestników kursu to min. 50 osób.

Początek rejestracji: 02.10.2023 r., zakończenie rejestracji: 09.10.2023 r.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online - nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji do 11.10.2023 r. do godz. 16.00. Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłane drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę Moodle ORE (http://e-kursy.ore.edu.pl).platforma e-learningowa ORE, https://e-kursy.ore.edu.pl/

Małgorzata Stępkowska-Olewnik - kierownik formy doskonalenia, tel: 22 345 37 63, e-mail: malgorzata.stepkowska-olewnik@ore.edu.pl

16.10.2023 - 05.11.2023
Nieaktywny