Szczegóły szkolenia
Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie
Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie

Promocja zdrowia

Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole

regionalni i szkolni koordynatorzy szkół promujących zdrowie, dyrektorzy i specjaliści ze szkół i placówek, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, wojewódzcy koordynatorzy programu

Pracownicy oświaty oraz wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu "Szkoła Promująca Zdrowie"

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników szkolenia z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie.
  2. Wzrost wiedzy pracowników oświaty w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie.


Platforma Moodle

Valentina Todorovska-Sokołowska email: valentina.todorovska@ore.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

05.10.2023-30.10.2023
Nieaktywny