Szczegóły szkolenia
III edycja. Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie
III edycja. Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie i profilaktyka

WP-ZZ

nauczyciele Wychowania do Życia w Rodzinie, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, placówki doskonalenia nauczycieli

webinarium

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w III edycji webinarium dotyczącym doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.
Celem webinarium jest wsparcie nauczycieli w zakresie form, metod, technik i środków dydaktycznych stosowanych na zajęciach wychowania do życia w rodzinie oraz aktualizacja wiedzy w obszarze wychowania do życia w rodzinie i prezentacja programu ,,Wektory życia". 

Harmonogram szkolenia:
15.45 - 16.00 - Rejestracja uczestników na platformie Google Meet
16.00 - 16.05 - Rozpoczęcie szkolenia
16.05 - 16.35 - Metody aktywizujące, techniki i środki dydaktyczne na zajęciach wychowania do życia w rodzinie
16.35 - 17.05 -  Mama córce – Kobieta kobietce.
17.05 - 17.35 - Otwórzmy ich….. 
17.35 – 17.50 - Przerwa 
17.50 - 18.20 - Prezentacja założeń, metodyki oraz wybranych wątków tematycznych autorskich wykładów
multimedialnych: „Miłość nie jedno ma imię” (dla młodzieży 15+) oraz „Kolczasty Nastolatek”
(dla rodziców nastolatków)
18.20  - 18.50 - Propozycje dydaktyczne w dziedzinie budowania relacji
18.50 – 19.15 - Podsumowanie i odniesienie się do aktualnych zapisów w podstawie programowej zajęć
wychowania do życia w rodzinie. Prezentacja nowego programu dla szkół ponadpodstawowych ,,Wektory życia”
19.15-19.30 - Udział w dyskusji, zakończenie

Prezentacje z omawianych zagadnień.

26.09.2023r. online - platforma Google Meet

Anna Powązka - anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 34

Szanowni Państwo,
Ponieważ ilość osób jest ograniczona, prosimy, aby osoby zarejestrowane, które z przyczyn losowych, nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu, zgłosiły rezygnację do 24.09.2023r. do pani Anny Powązki, by umożliwić innym osobom uczestnictwo w webinarium.
Kontakt: anna.powazka@ore.edu.pl. tel. 22 345 37 34 lub 22 345 37 00 wew.415

26.09.2023 (Webinarium platforma Google Meet w godzinach 16.00-19.30 )
Nieaktywny