Szczegóły szkolenia
"Wirtualny wehikuł czasu” – warsztaty o wirtualnych zbiorach i archiwach
"Wirtualny wehikuł czasu” – warsztaty o wirtualnych zbiorach i archiwach

Wspieranie szkół i nauczycieli

WRKK

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele historii, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych

Szkolenie

Na szkoleniu uczestnicy poznają ofertę wirtualnych zbiorów muzealnych, archiwów państwowych i społecznych -  w tym Polonę, Wirtualne Archiwa Małopolski, Muzeum Warszawy, portal Warszawa Zapamiętana, kolekcje Muzeum Narodowe Cyfrowe, Mufo, Szukaj w Archiwach. Wirtualne magazyny i archiwa polskich instytucji kultury. 
Archiwa i zbiory to wyjątkowa przestrzeń, gdzie przechowywana jest przeszłość.
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają ćwiczenia i zadania oparte o platformy i bazy instytucji popularyzujących zdigitalizowane zbiory. 

Warsztat jest częścią projektu edukacyjno- animacyjnego, realizowanego w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2023 - „Wirtualne archiwa i zbiory - nowy głos o przeszłości dla przyszłości."
 


Meet/ Zoom

Magdalena Brewczyńska magdalena.brewczynska@ore.edu.pl;

Prowadząca: Maria Pawlak
Doświadczenie zawodowe:
  • Główna specjalista ds. edukacji w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
  • Koordynatorka programu edukacyjnego Historionauci.
  • Specjalistka ds. edukacji w latach: 2016- 2018 w Muzeum Historii Polski - koordynacja merytoryczna Programu Patriotyzm Jutra (program grantowy MKiDN).
  • Trenerka, tutorka w latach: 2012- 2022 w Forum Dialogu- Szkoła Dialogu - prowadzenie warsztatów na terenie całego kraju. Koordynacja projektów uczniowskich o lokalnej historii; Wsparcie Letniej Szkoły Dialogu (w latach 2015,2016)- wakacyjnego programu edukacyjnego dla młodzieży.
  • Od roku 2014 w WAWstep - współzałożycielka, przewodniczka miejska: tworzenie autorskich wycieczek o historii Warszawy oraz otwartych spacerów dla Warszawiaków. Inicjatorka muralu ze słonicą leśną na Woli.
  • Edukatorka w latach: 2013 - 2015 w Muzeum Warszawy - prowadzenie zajęć muzealnych i terenowych, przygotowywanie scenariuszy zajęć dla dzieci i rodzin;
  • Dodatkowo wieloletnia współpraca przy prowadzeniu warsztatów i tworzeniu materiałów edukacyjnych z Domem Spotkań z Historią, Instytutem Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Games Development, Fundacją Pole Dialogu.

14.11.2023

04.10.2023
Nieaktywny