Szczegóły szkolenia
Ewaluacja i udzielanie informacji zwrotnej na lekcji języka niemieckiego
Ewaluacja i udzielanie informacji zwrotnej na lekcji języka niemieckiego

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają  na szkolenie w języku niemieckim, które odbędzie się 7 pażdziernika 2023 r., w godzinach od 9.00 do 12.15, w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16.

Uczestnicy szkolenia:

  • wymienią się doświadczeniami na temat sposobów ewaluacji i udzielania informacji zwrotnej na lekcji języka obcego

  • poznają nowe rodzaje ewaluacji i sposoby właściwego udzielania informacji zwrotnej
  • zastosują nowe pomysły, techniki oraz ćwiczenia a także zaplanują wprowadzenie nowo poznanych rodzajów ewaluacji na własnej lekcji języka obcego.

Harmonogram szkolenia i czas trwania (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

1. Wymiana doświadczeń na temat sposobów ewaluacji i udzielania informacji zwrotnej na lekcji języka obcego:  1
2. Prezentacja podstawowych rodzajów i możliwości ewaluacji - sposoby właściwego i efektywnego udzielania informacji zwrotnej na lekcji języka obcego: 2
3. 
Zastosowanie przedstawionych pomysłów i narzędzi w praktyce – planowanie działań na własnej lekcji języka niemieckiego: 1

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Lider regionalny: Bartosz Czerwiński, e-mail: bartosz.czerwinski@icloud.com; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Jednym z najważniejszych elementów udanej lekcji jest bez wątpienia adekwatna ewaluacja oraz odpowiednie udzielanie informacji zwrotnej. Nauczyciele i nauczycielki powinni nieustannie przeprowadzać ewaluacje, z kolei uczący się potrzebują właściwie podanej informacji zwrotnej, aby mieć możliwość właściwego kształtowania i planowania swojej nauki. Właściwa ewaluacja może jednoznacznie przyczynić się do podniesienia jakości i produktywności procesu nauczania.

Jakie więc formy ewaluacji i podawania informacji zwrotnej są szczególnie efektywne na lekcji języka obcego? Jak uczniowie i uczennice mogą przeprowadzać autoewaluację w celu właściwej oceny własnych osiągnieć? Postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania, poznamy i wypróbujemy różnorakie formy oraz typy ewaluacji a także dowiemy się jakie są sposoby udzielania informacji zwrotnej. Zastanowimy się również nad możliwościami ich implementacji na własnej lekcji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w naszej formie doskonalenia. 

  

 

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu (obecność na całym szkoleniu).

07.10.2023 (Koszalin, 9 wolnych miejsc)