Szczegóły szkolenia
Tematyka kulturoznawcza na lekcjach języka niemieckiego
Tematyka kulturoznawcza na lekcjach języka niemieckiego

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji.

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają  na szkolenie w języku niemieckim, które odbędzie się  30 września 2023 r., w godzinach od 10.00 do 13.00, w Ełku, w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli(nowa siedziba MODN w ZS nr 1), ul. 11 Listopada 24.

Uczestnicy szkolenia:

  •  poznają treści podstawy programowej, dotyczące integracji kształcenia realio- i kulturoznawczego z językowym

  • dowiedzą się, gdzie znaleźć wartościowe materiały (dotyczące niniejszej tematyki) dla uczniów na różnych etapach edukacji

  • nauczą się jak przygotować odpowiednie ćwiczenia i zadania oraz  jakie techniki pracy stosować, realizując cele realioznawcze i kulturoznawcze.

     

Harmonogram szkolenia i czas trwania (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

1. Cele realioznawcze i kulturoznawcze na lekcji języka niemieckiego w świetle nowej podstawy programowej: 1
2. Przykłady materiałów autentycznych  na lekcjach integrujących kształcenie językowe z kulturoznawczym: 1
3. 
Metody pracy oraz typy zadań i ćwiczeń  na zajęciach dotyczącej tematyki realioznawczej i kulturoznawczej: 2

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Lider regionalny: Krystyna Łuniewska, e-mail: krystynaluniewska85@gmail.com; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Tematy kulturoznawcze i realioznawcze na lekcjach języka niemieckiego są niezwykle ważne - stanowią podstawę skutecznego porozumiewania się. Lekcje, dotyczące niniejszej tematyki mają nie tylko przybliżyć uczniom realia panujące w krajach niemieckojęzycznych, ale przede wszystkim zachęcić do nauki języka a także przygotować do życia w społeczeństwie wielokulturowym.  

Celem szkolenia jest prezentacja możliwości zintegrowania kształcenia językowego z kształceniem kulturoznawczym, zgodnie z nową podstawą programową.  Uczestnicy poznają kilka przydatnych metod pracy i dowiedzą się jak kształtować wrażliwość międzykulturową oraz świadomość związku między kulturą własną i obcą. Podczas warsztatów uczestnicy wymienią się też doświadczeniami na temat materiałów autentycznych i sposobów ich wykorzystania. 

 

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu (obecność na całym szkoleniu).

30.09.2023 (Ełk)
Nieaktywny