Szczegóły szkolenia
III Kongres Edukacji Klasycznej
III Kongres Edukacji Klasycznej

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

WRKSO

kadra kierownicza, nauczyciele, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, pracownicy bibliotek, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedstawiciele kuratoriów

Konferencja

20 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się III Kongres Edukacji Klasycznej. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Akademia Zamojska.

Podczas trzeciej edycji Kongresu prelegenci przedstawią następujące tematy: „Christianitas a edukacja współczesna”, „Klasyczne rozumienie człowieka a edukacja”, „Naturalne kręgi wychowania człowieka”. Zwieńczeniem Kongresu będzie dyskusja „Edukacja klasyczna – szanse, potrzeby, możliwości realizacji” z udziałem Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka.

Na Kongres zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Rejestracja będzie trwała do 15 września 2023 roku, a o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowani drogą mailową.


Zamek Królewski w Warszawie

Marcin Karkut, tel.: 22 345 37 56, marcin.karkut@ore.edu.pl

20.09.2023
Nieaktywny