Szczegóły szkolenia
Trening Pewności Siebie - program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej
Trening Pewności Siebie - program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

specjaliści ze szkół (psycholodzy, pedagodzy), psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla pedagogów i psychologów (pracujących z dziećmi z klas IV-VIII) ze szkół podstawowych, z poradni psychologiczno-pedagogicznych (najchętniej po 2 osoby z każdej placówki) z województwa mazowieckiego - z wyłączeniem miasta Warszawy - oraz łódzkiego (do 30% grupy).

Stacjonarne

Z badań IBE (2015) wynika, że 10% dzieci w polskich szkołach doświadcza przemocy ze strony rówieśników w sposób częsty i regularny. Długofalowe doświadczenie przemocy ma bardzo negatywny wpływ na  funkcjonowanie dziecka -  może powodować choroby somatyczne, depresję, obniżone poczucie własnej wartości, spadek motywacji, izolację społeczną.

Trening Pewności Siebie (TPS) – jest metodą opracowaną przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE.TPS to krótkoterminowa forma pracy grupowej z dziećmi poszkodowanymi, która kładzie nacisk na podnoszenie poczucia własnej wartości, naukę asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie. TPS adresowany jest do dzieci z klas IV-VIII. Ważnym elementem TPS jest warsztatowa lub indywidualna praca z rodzicami, w trakcie której rodzice uczą się zasad asertywności, umiejętności pozytywnego dowartościowania dziecka i uczenia go samodzielności.

Najważniejsze efekty TPS – wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników treningów co najmniej 3 miesiące po zakończeniu zajęć wskazują, że dzięki Treningom Pewności Siebie:

  • 40% dzieci przestało doświadczać przemocy w szkole, a większość pozostałych uczestników doświadczała jej zdecydowanie rzadziej.
  • Uczestnicy mieli większe poczucie własnej wartości i więcej pewności siebie.
  • Dzieci zdecydowanie rzadziej unikały szkoły i zdecydowanie rzadziej przeżywały depresję.
  • W sytuacjach przemocy dzieci zaczęły używać asertywnych sposobów obrony.

Cel szkolenia:

Przygotowanie pedagogów i psychologów do samodzielnego realizowania Treningów Pewności Siebie dla dzieci poszkodowanych na terenie swoich placówek.

Tematyka szkolenia:

1. Zjawisko przemocy rówieśniczej.

2. Syndrom dziecka-ofiary przemocy.

3. Metody pomocy dzieciom poszkodowanym.

4. Trening Pewności Siebie – wprowadzenie (historia, założenia, efektywność).

5. Zasady i metody naboru dzieci do grup.

6. Trening Pewności Siebie – zajęcia dla dzieci.

7. Trening Pewności Siebie – zajęcia dla rodziców.


Wymagana jest 100%-owa obecność na szkoleniu.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiąże się do samodzielnego przeprowadzenia minimum 5h zajęć TPS (grupowych lub indywidualnych) w ciągu 6 miesięcy od zakończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej, w wymiarze 17 godzin dydaktycznych (2 dni):

  • 28.09 (czwartek) godz. 9.00-16.00
  • 29.09 (piątek) godz. 09.00-16.00

Trener: Joanna Węgrzynowska - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka” - współautorka szkolenia Trening Pewności Siebie oraz Metoda wspólnej sprawy wg Kena Rigbiego, od 25 lat zajmuje się problematyką agresji i przemocy rówieśniczej, psycholog, socjoterapeuta, trener PTP.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.
Szkolenie jest bezpłatne.


Szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej, 2 dni: 28-29 września 2023 (czwartek, piątek), stacjonarnie w Warszawie, NIE ZAPEWNIAMY NOCLEGU.
Zaświadczenia ze szkolenia otrzymają uczestnicy, którzy będą obecni na całym szkoleniu (każdego dnia w godzinach 9.00-16.00).
Uczestnicy otrzymają 50-stronicowe materiały edukacyjne, zawierające min. scenariusze zajęć do prowadzenia treningów.


Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46a, Warszawa, I piętro, sala 19.

Wydział Wychowania i Profilaktyki - Anna Studniczek - anna.studniczek@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 38

Drodzy Państwo,
Dziękujemy za zgłoszenie na szkolenie warsztatowe Trening Pewności Siebie.
Szkolenie odbędzie się 28-29 września 2023.
Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie lub listę rezerwową. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą mailową.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Pozdrawiam,
Anna Studniczek
22 570 83 38

Termin szkolenia 28-29.09.2023 (Warszawa)
Nieaktywny