Szczegóły szkolenia
Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)
Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Pracownicy ze szkół i placówek: dyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący kształcenie w zawodach, nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli - pierwszeństwo w procesie kwalifikacji na szkolenie będą mieli pracownicy z publicznych placówek. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji, zaproszenia do udziału w szkoleniu przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę ClickMeeting. O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych dotyczących grupy docelowej oraz zatrudnienia, kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

Warsztat

Cel szkolenia:
  • upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym w zakresie poszczególnych zawodów.


Treści kształcenia
obejmują następujące zagadnienia:
– Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej.
– Kształtowanie u uczniów umiejętności w zakresie organizacji pracy małych zespołów w oparciu o rzeczywiste sytuacje zawodowe w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej.ClickMeeting

malgorzata.koros@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 69; tel. 22 345 37 00 wew. 236

Aby wziąć udział w rekrutacji na warsztaty online, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

  • Początek rejestracji dla warsztatów w dniu 18.09.23 r.: 5.09.2023 r., zakończenie rejestracji: 15.09.2023 r. godz. 9.00. Przedłużono rejestrację do 18.09.3 r. do godziny 8.00.
  • Początek rejestracji dla warsztatów w dniu 21.09.23 r.: 5.09.2023 r., zakończenie rejestracji: 20.09.2023 r. godz. 9.00. Dodatkowa rejestracja w dniu 21.09.23 r. na miejsce osoby, która zrezygnowała ze szkolenia.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na warsztaty w dniu 18.09.23 r. otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do 15.09.2023 r. 

Osoby zakwalifikowane na warsztaty w dniu 21.09.23 r. otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do 20.09.2023 r. 

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.


21.09.2023 (cała Polska (online))
Nieaktywny

18.09.2023 (cała Polska (online))
Nieaktywny