Szczegóły szkolenia
II edycja. Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie
II edycja. Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie i profilaktyka

WRKSO

nauczyciele Wychowania do Życia w Rodzinie, nauczyciele, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

webinarium

Zapraszamy do udziału w II edycji webinarium dotyczącym doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie
Celem webinarium jest wsparcie nauczycieli w zakresie form, metod, technik i środków dydaktycznych stosowanych na zajęciach wychowania do życia w rodzinie oraz aktualizacja wiedzy w obszarze WDŻ.
Omawiane zagadnienia:
1. Metody aktywizujące, techniki i środki dydaktyczne na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
2. Mama córce – Kobieta kobietce.
3. Otwórzmy ich….. 
4. Prezentacja założeń, metodyki oraz wybranych wątków tematycznych autorskich wykładów
multimedialnych: „Miłość nie jedno ma imię” (dla młodzieży 15+) oraz „Kolczasty Nastolatek”
(dla rodziców nastolatków).
5. Propozycje dydaktyczne w dziedzinie budowania relacji.
6. Podsumowanie i odniesienie się do aktualnych zapisów w podstawie programowej zajęć
wychowania do życia w rodzinie.
Webinar zaplanowany jest na dzień 30 czerwca 2023 r. w godzinach 11.00 - 14:20.

Prezentacje z omawianych zagadnień.

30.06.2023r. online - platforma Google Meet

Anna Powązka - anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 34

Udział w webinarium jest bezpłatny.

30.06.2023 (ORE platforma Google Meet w godzinach 11.00-14.20 )
Nieaktywny