Szczegóły szkolenia
Język łaciński i kultura antyczna drogą do zrozumienia dziedzictwa cywilizacyjnego Europy
Język łaciński i kultura antyczna drogą do zrozumienia dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

Wdrożenie podstawy programowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli

celowany

webinarium

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom informacji o roli języka łacińskiego i kultury antycznej w rozwoju kultury europejskiej i języka polskiego. Pod kierunkiem prowadzącego słuchacze przypomną sobie treści podstawy programowej języka łacińskiego i kultury antycznej oraz poznają zasady planowania dydaktycznego w tym metody i formy pracy przydatne w prowadzeniu lekcji i projektów z wykorzystaniem łaciny i kultury antycznej


online platforma GOOGLE MEET

marzena.murawska@ore.edu.pl

Szkolenie odbędzie się na platformie GOOGLE MEET dnia 16.06.2023 roku w godzinach od 15.00 do 18.15.

23.06.2023
Nieaktywny

16.06.2023
Nieaktywny