Szczegóły szkolenia
Uczniowie z Ukrainy na lekcjach języka polskiego - doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli
Uczniowie z Ukrainy na lekcjach języka polskiego - doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli

Kompetencje kluczowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

celowany

webinarium

Podczas szkolenia uczestnicy przygotują się do efektywnej pracy na lekcji języka polskiego w klasach międzykulturowych. Poznają elementy wsparcia psychologiczno - pedagogicznego udzielanego uczniom. Zaktualizują wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie organizacji pracy na lekcji języka polskiego w klasie międzykulturowej.

online platforma Google Meet godziny 13.00-16.15

marzena.murawska@ore.edu.pl

Szkolenie odbędzie się na platformie GOOGLE MEET w godzinach od 13.00 do 16.15.

21.06.2023
Nieaktywny

19.06.2023
Nieaktywny