Szczegóły szkolenia
Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji
Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji

Język francuski

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce

nauczyciele języka francuskiego., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Szkolenie

Na szkolenie Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji serdecznie zapraszamy czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Szkolenie (w całości w języku francuskim) poprowadzi Alice Nicolenauczycielka języka francuskiego, trenerka Instytutu Francuskiego w Polsce, specjalistka zajmująca się gamifikacją w nauczaniu.

Szkolenie jest bezpłatne.

Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedzą się jak udoskonalić tradycyjne metody nauczania, aby zwiększyć motywację uczniów 

 • nauczą się jak wykorzystać na zajęciach językowych strategię grywalizacji 

 • będą potrafili przygotować aktywności z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi gamifikacji

 • przygotują gry dydaktyczne, ułatwiające rozwijanie kompetencji kulturowych i kompetencji językowej.

 


HARMONOGRAM SPOTKANIA I ILOŚĆ GODZIN

Zagadnienia 

(moduły) 

tematyczne/liczba godzin: 

 1. Definicja i pochodzenie gamifikacji - rola jaką odgrywa na zajęciach językowych.

 2. Mechanizmy gier i ich przełożenie na kontekst dydaktyczny 

 3. Czynniki wpływające na zaangażowanie i uwagę uczniów w czasie zajęć językowych

3

 1. Systemy gamifikacji

 2. Stosowanie narzędzi wzmacniających motywację uczniów 


3

 1. Praktyczne ćwiczenia, dotyczące  stosowania narzędzi wzmacniających motywację 

2

 1. Rodzaje gier cyfrowych 

3

 1. Przygotowanie gry escape room według wzoru

2

 1. Prezentacja i ewaluacja opracowanych przez uczestników materiałów

2 


Data rozpoczęcia: 21.06.2023 r., o 16:00 (spotkanie online)

Data zakończenia: 25.06.2023 r., o 16:30 (spotkanie stacjonarne w centrum szkoleniowym ORE
w Sulejówku, zapewniamy wyżywienie i nocleg).


Uprzejmie prosimy o uwzgędnienie, przy planowaniu powrotu, że zajecia kończą się w niedzielę
o 16:30. online i stacjonarnie w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku

Anna Susek, starsza specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria I kolejność naboru:

 • adresat: czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji, w publicznych placówkach,  doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci i nauczyciele języka francuskiego 
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie, lub nie, otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji. 

Zainteresowani rejestrujacy się na szkolenie a  nie spełniajacy wymagań zostaną usunięci z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia. 

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium udostępnione zostanie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania (obecność na wszystkich zajęciach).

 

 


21.06.2023 - 25.06.2023
Nieaktywny