Szczegóły szkolenia
Edukacja zdrowotna w szkole. Edycja IV
Edukacja zdrowotna w szkole. Edycja IV

Promocja zdrowia

Wydział Wychowania i Profilaktyki / Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole

nauczyciele wychowania fizycznego, nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej, dyrektorzy szkół i specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej, z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów.

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia:
1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród młodzieży,  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.
2. Zwiększenie wiedzy uczestników kursu w zakresie możliwości ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.Platforma Moodle

Bożena Jodczyk, bozena.jodczyk@ore.edu.pl,

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które nie brały udziału w żadnej edycji szkolenia.
Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.


Termin szkolenia: 20.07-23.08.2023 r.
Nieaktywny