Szczegóły szkolenia
Obowiązki dyrektora szkoły/placówki wobec zmian w Kodeksie pracy na 2023 rok.
Obowiązki dyrektora szkoły/placówki wobec zmian w Kodeksie pracy na 2023 rok.

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w następującym terminie: 13 czerwca 2023 r.

Szkolenie jest jednodniowe i będzie sie odbywało w godzinach 9.00-14.00 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkolenia:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Zmiany w Kodeksie pracy przynoszą wiele ważnych zmian dla szkół/placówek.Nowelizacja ustawy wprowadza m.in. zmiany w zakresie urlopów, zwolnień od pracy oraz zawierania i rozwiązywania umów o pracę. Przepisy te wymuszają na Dyrektorach szkół nie tylko konieczność orientowania się w nowych przepisach, ale także nakładają na nich wiele nowych obowiązków. Wobec wprowadzonych zmian w Kodeksie pracy, podczas szkolenia omówione zostaną i uporządkowane kwestie związane z obowiązkami Dyrektora w zakresie nawiązywania stosunku pracy, zwolnienia od pracy oraz urlopów.

Cel ogólny:

 • wsparcie dyrektorów szkół/placówek w zakresie zmian w Kodeksie pracy, a także uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w obszarze prawa pracy.

Treści:

 1. Obowiązki dyrektora szkoły/placówki w zakresie zawierania i rozwiązywania umów
  o pracę:
  • Umowa o pracę na czas określony
  • Umowa o pracę na okres próbny
  • Wniosek o zmianę warunków pracy z obowiązkiem udzielenia uzasadnionej odpowiedzi
  • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia
  • Wniosek o elastyczną organizację pracy.
 1. Nowelizacja Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela - zwolnienia od pracy i urlopy
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 • Urlop opiekuńczy
 • Zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego
 • Urlop ojcowski 2023
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela 2023
 1. Przykłady i wzory dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły/placówki
  w kontekście nowych regulacji prawnych – przykłady dobrych praktyk.

Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8.45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


13.06.2023
Nieaktywny