Szczegóły szkolenia
Rola SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego-podsumowanie projektu
Rola SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego-podsumowanie projektu

Edukacja włączająca

WDPP SCWEW1

pracownicy samorządów, przedstawiciele JST, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, inne osoby zainteresowane, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele kuratoriów, dyrektorzy/specjaliści ze szkół i placówek specjalnych, dyrektorzy/specjaliści z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, pracownicy organów prowadzących szkoły

Konferencja


Platforma Zoom; I dzień - 9.00 - 14.30; II dzień - 9.00 - 13.15

Anna Przybysz, anna.przybysz@ore.edu.pl

Otrzymanie wiadomości e-mail informuje  jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną  w terminie do 01.06.2023 r.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w minimum 80 % wydarzenia.


05.06.2023 - 06.06.2023 (Warszawa)
Nieaktywny