Szczegóły szkolenia
Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia
Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WSPE

Pedagodzy i psycholodzy przedszkolni, realizatorzy wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych, nauczyciele edukacji przedszkolnej, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

celowany

Szkolenie

Szkolenie zorganizowane jest formie online i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z nagranymi wykładami i mają dostęp do nagrań i wszystkich materiałów od dnia rozpoczęcia szkolenia przez okres 3 tygodni. 
Szkolenie składa się z  trzech  modułów tematycznych obejmujących w sumie 4 godziny dydaktyczne.  Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test podsumowujący.

Szkolenie ma na celu poszerzenia wiedzy oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy osób realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka we współpracy z rodziną i środowiskiem. Pozostałe informacje, m.in. cele, tematyka, szczegółowy program szkolenia podane są w Sylabusie szkolenia. 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Sylabusa. Platforma e-kursy.ore.edu.pl

malgorzata.kummant@ore.edu.pl, wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Organizacja szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest formie online i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z nagranymi wykładami i mają dostęp do nagrań i materiałów od dnia rozpoczęcia szkolenia przez okres 3 tygodni. 
Szkolenie składa się z  trzech  modułów tematycznych obejmujących 4 godziny dydaktyczne. 

Aby uzyskać zaświadczenie ORE o ukończeniu szkolenia należy uczestniczyć w całości szkolenia, zaliczyć test podsumowujący oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną na zakończenie szkolenia.

Po zakończeniu rekrutacji, weryfikacji i akceptacji zgłoszeń (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z hasłem dostępu do platformy na której będzie  udostępnione szkolenie. 


Kryteria naboru 

  • pedagodzy i psycholodzy  przedszkolni, realizatorzy wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych, nauczyciele  edukacji przedszkolnej, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli (nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają pocztą elektroniczną informację o możliwości odbioru zaświadczenia. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 


05.06.2023 - 26.06.2023 (online)
Nieaktywny