Szczegóły szkolenia
Konferencja online "Współpraca szkół branżowych z pracodawcami"
Konferencja online "Współpraca szkół branżowych z pracodawcami"

Kształcenie zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, doradcy zawodowi ze szkół i placówek, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, wizytatorzy kuratorium oświaty, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, pracownicy kuratoriów oświaty, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Do dnia 13.06.2023 r. do godziny 9:30 lub do wyczerpania miejsc. O przyjęciu na konferencję dla uczestników spełniających warunki rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc podstawowych: 150

Konferencja

Konferencja online "Współpraca szkół branżowych z pracodawcami" (branże: branża transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego, spedycyjno-logistyczna, budowlana, branża ekonomiczno-administracyjna, handlowa, hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, fryzjersko-kosmetyczna, przemysłu mody) adresowana jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracowników kuratoriów oświaty, wizytatorów kuratorium oświaty oraz doradców zawodowych ze szkół i placówek.

Cele konferencji:

1. Promocja szkolnictwa branżowego.
2. Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji praktycznej nauki zawodu.
3. Uwarunkowania organizacyjne współpracy pracodawców ze szkołami.


Konferencja  odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. w godz. 9.30-13.45. Jest organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Program: II konferencja branżowa.pdf


online - platforma e-learningowa ZOOM

Marta Koch-Kozioł 22 345 37 13 marta.koch-koziol@ore.edu.pl Małgorzata Koroś 22 345 37 69 malgorzata.koros@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

 • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
 • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
 • Początek rejestracji: 7.06.2023 r., zakończenie rejestracji: 13.06.2023 r. do godz. 9:30 lub do wyczerpania miejsc.

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli,
  • doradcy metodyczni,
  • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół,
  • nauczyciele centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych,
  • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
  • pracownicy kuratoriów oświaty,
  • wizytatorzy kuratorium oświaty
  • doradcy zawodowi ze szkół i placówek.

O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.
Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji w dniu 13.06.2023 r. do godz. 9.30.


13.06.2023 (cała Polska (online))
Nieaktywny