Szczegóły szkolenia
Nauczanie języka polskiego jako drugiego
Nauczanie języka polskiego jako drugiego

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Brak adresatów

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem.

Szkolenie

Wsparcie szkół w zakresie nauczania ucznia władającym językiem polskim w stopniu niewystarczającym.

 

PROGRAM RAMOWY

Nauczanie języka polskiego jako drugiego

online, 26.05.2023
          2.06.2023
          9.06.2023

26 maja 2023 r.

Godziny

Punkty programu

15.45 – 16.00

REJESTRACJA

16.00 – 17.30

Zasaoby leksyklane w dydaktyce języka polskiego jako drugiego

17.30 – 17:45

PRZERWA

17.45 – 19.15

Techniki nauczania i rozbudowywania zasoby leksyklanego w języku polskim jako drugim na potrzeby edukacji szkolnej

 

 

 

2 czerwca 2023 r.

Godziny

Punkty programu

16.00 – 17.30

Czy czytanie ze zrozumieniem możma uznać za podstawową umiejętność językową w zakresie języka polskiego jako drugiego w edukacji szkolnej?

17.30 – 17:45

PRZERWA

17.45 – 19.15

Techniki nauczania i usprawniania umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku polskim jako drugim na potrzeby edukacji szkolnej

 

 

 

9 czerwca 2023 r.

Godziny

Punkty programu

16.00 – 17.30

Różnice kształcenia sprawności pisania w dydaktyce języka polskiego jako obcego/ drugiego a w dydaktyce języka edukacji szkolnej?

17.30 – 17:45

PRZERWA

17.45 – 19.15

Techniki nauczania i usprawniania umiejętności pisania w języku polskim jako drugim na potrzeby edukacji szkolnej

 

 

 


Zoom

Marina Warsimaszwili, marina.warsimaszwili@ ore.edu.pl

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

 


26.05.2023 - 09.06.2023 (Warszawa)
Nieaktywny