Szczegóły szkolenia
Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji
Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji

Promocja zdrowia

Zespół ds Promocji Zdrowia w Szkole

pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele

Nauczyciele i dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych oraz specjaliści i nauczyciele-konsultanci z placówek doskonalenia nauczycieli

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia:

  1. Wzrost wiedzy uczestników szkolenia w zakresie diagnozy potrzeb, planowania, realizacji i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkole/placówce oświatowej. 
  2. Podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie opracowywania planu działan prozdrowotnych na podstawie wybranego problemu priorytetowego. 


Platforma Moodle

Valentina Todorovska-Sokołowska email: valentina.todorovska@ore.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

15.06.2023-10.07.2023
Nieaktywny