Szczegóły szkolenia
Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)
Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)

Kształcenie zawodowe

WERP/WDEZ

kadra kierownicza, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, dyrektorzy bibliotek pedagogicznych, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Początek rejestracji: 02.05.2023 r., koniec rejestracji: 08.05.2023 r.

Konferencja

Konferencja online adresowana jest do dyrektorów szkół każdego szczebla oraz kadry zarządzającej placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznychoraz innych placówek systemu oświaty.

Termin realizacji konferencji: 10 maja 2023 r.

Cele konferencji:

- rozwijanie umiejętności stosowania przepisów prawa oraz tworzenia aktów wewnętrznych,
- rozwijanie umiejętności planowania, pozyskiwania i zarządzania środkami finansowymi,
- rozwijanie umiejętności planowania projektów edukacyjnych, zarządzania projektami krajowymi i zagranicznymi oraz środkami finansowymi tych projektów,

Cele warsztatów:

- rozwijanie umiejętności doboru nowych kadr,
- zarządzanie procesami podejmowania decyzji i przepływu informacji umożliwiajacych tworzenie uczącej się organizacji,
- rozwijanie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji w celu rozwiązywania konfliktów.

 


Konferencja z częścią warsztatową organizowana przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy oraz Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Program konferencji.pdf

Platforma e-learningowa ZOOM

Magdalena Mrozkowiak, magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 205; Anna Jaworska, anna.jaworska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 215

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

  • Założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
  • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
  • Początek rejestracji: 02.05.2023 r., zakończenie rejestracji: 09.05.2023 r. (godz. 12.00)

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli - nauczyciele-konsultanci;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • pracownicy kuratoriów oświaty;
  • dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w szkołach branżowych;
  • O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Do dnia 09.05.2023 r. osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz zaproszeniem do udziału w konferencji wraz z linkiem do zalogowania się na platformę e-learningową Zoom.


10.05.2023
Nieaktywny