Szczegóły szkolenia
Wychowanie do życia w rodzinie – w trosce o dobro dzieci i młodzieży
Wychowanie do życia w rodzinie – w trosce o dobro dzieci i młodzieży

Wychowanie i profilaktyka

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM" w Częstochowie

nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pracownicy kuratoriów oświaty, pedagodzy, psycholodzy, przedstawiciele JST, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele Wychowania do Życia w Rodzinie

300

Stacjonarne

XIII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie

Celem kongresu jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Tematyka:

1. Upowszechnienie wartości Rodziny jako środowiska zaspokającego potrzeby rozwojowe dziecka.

2. Rozwijanie świadomości w zakresie edukacji prorodzinnej.

3. Poszerzenie wiedzy na temat personalistycznego wymiaru wychowania do życia w rodzinie.

4. Prezentacja dobrych praktyk dotyczących organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.

  Harmonogram:
 
10.00 - 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 Otwarcie Kongresu

- Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki, wręczenie odznaczeń i wyróżnień

- Personalistyczny wymiar wychowania do życia w rodzinie
Prof. dr hab. Robert Ptaszek, wykładowca KUL, Dyrektor Instytutu Badań
Edukacyjnych

- Wychowanie przygodą życia

Janusz Wardak, moderator Akademii Familijnej, prelegent, trener, terapeuta

Dorota Łosiewicz, dziennikarka telewizyjna i prasowa, scenarzystka i
publicystka

dr hab. Michał Michalski, prof. UAM, Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie

13.30 - 14.00 Przerwa kawowa

- Wektory życia

- Wychowanie do życia w rodzinie – dobre praktyki i atrakcyjność zajęć

Ewa Kiryła, Olsztyn
Ewa Napiórkowska, Klebark Wielki
Janina Pieńkowska, Wrocław
Jolanta Gandecka, Lublin

Panel dyskusyjny z udziałem nauczycieli WDŻ

15.20 Zakończenie

- Lunch


Brak

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40 Warszawa

Anna Powązka - anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 34;


Szanowni Państwo,

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE - https://szkolenia.ore.edu.pl 

1. Szkolenie jest bezpłatne i organizowane w trybie stacjonarnym.

2. Koszty dojazdu na kongres pokrywa uczestnik szkolenia. 

3. Po zakończeniu kongresu możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział w szkoleniu.

Termin rekrutacji upływa 14.05.2023 r.


16.05.2023 (Warszawa ul. Szczęśliwicka 40 )
Nieaktywny