Szczegóły szkolenia
Ewaluacja pracy własnej nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Ewaluacja pracy własnej nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

nauczyciele, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele konsultanci, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi

Początek rejestracji: 21.04.2023 r., koniec rejestracji: 08.05.2023 r.

szkolenie e-learningowe

 

Cele:
  1. Rozwijanie umiejętności w obszarze autodiagnozy pracy własnej nauczyciela przedmiotów zawodowych
  2. Zwrócenie uwagi na zasadność dokonywania samooceny pracy przez nauczyciela
  3. Kształtowanie umiejętności trafnego doboru obszaru autoewaluacji
  4. Zaznajomienie z technikami oraz etapami procesu dokonywania autoewaluacji
  5. Wyjaśnienie zasad interpretowania wyników przeprowadzonej autoewaluacji


 

       


Platforma Moodle ORE

Anna Jaworska, anna.jaworska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00

  • O przyjęciu na daną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
  • Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online - nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
  • Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą mailową instrukcja logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.pl).
  • Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 09.05.2023 r. do godz. 16.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji. Przewidziana liczba uczestników kursu to minimum 50 osób.

11.05.2023 - 28.05.2023
Nieaktywny