Szczegóły szkolenia
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - woj. łódzkie
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - woj. łódzkie

Specjalne potrzeby edukacyjne

Zespół projektowy Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

dyrektorzy i specjaliści ze szkół specjalnych i ogólnodostępnych, przedstawiciele organów prowadzących, inne osoby zainteresowane

Otwarty

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Głównym celem spotkania jest przekazanie informacji  uczestnikom wiedzy na temat:

  • monitorowania i ewaluacji SCWEW w kontekście działań realizowanych na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, pogłębieniu wiedzy na temat edukacji włączającej w praktyce szkoły ogólnodostępnej,
  • przekazania informacji dotyczącej SCWEW-u jako elementu budowy lokalnego systemu wsparcia na rzecz szkoły i przedszkola z perspektywy organu prowadzącego,
  • pogłębienia wiedzy uczestników na temat wsparcia realizowanego przez Ośrodki Wspierania i Testów (OWiT),
  • ujednolicenia wiedzy uczestników dotyczącej SCWEW-u jako systemowego rozwiązania na rzecz wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w procesie wdrażania edukacji włączającej.


Platforma Zoom, godz. 9.00 - 15.15

Joanna Różańska tel.: 22 570 83 03, joanna.rozanska@ore.edu.pl

Uwaga!

Otrzymanie wiadomości e-mail informuje  jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną 26.04.2023 r.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w minimum 80 % wydarzenia.


27.04.2023 (Wojewodztwo łódzkie)
Nieaktywny