Szczegóły szkolenia
W drodze do siebie – budowanie własnego dobrostanu (w praktyce) nauczyciela
W drodze do siebie – budowanie własnego dobrostanu (w praktyce) nauczyciela

Specjalne potrzeby edukacyjne

WSPE

przedstawiciele szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, przedstawiciele szkół i placówek, Przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

otwarty

Stacjonarne

Cele:
  • doskonalenie kadr systemu oświaty w odniesieniu do znaczenia dobrostanu dla efektywnej pracy w szkole;
  • zweryfikowanie przekonań i poszerzenie wiedzy na temat dobrostanu;
  • poszerzenie wiedzy uczestników na temat roli samooceny i samoakceptacji jako elementów budowania dobrostanu; 
  • poszerzenie kompetencji nauczycieli i specjalistów w zakresie umiejętności praktycznego budowania odporności psychicznej;
  • zapoznanie uczestników ze strategiami redukowania napięć w codziennej pracy.
Adresaci: kadry systemu oświaty, w tym PPP, PDN, BP, szkoły i placówki (dyrektorzy i specjaliści).


Centrum Szkoleniowe w Sulejówku

sylwia.herod@ore.edu.pl

Uwaga! Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację e-mail od organizatora. Zaświadczenia będą dostępne do pobrania na platformie szkolenia.ore.edu.pl. Osoby uprawnione otrzymają instrukcję pobierania dokumentu.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę, wyżywienie oraz zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.

 


20.04.2023 - 21.04.2023
Nieaktywny