Szczegóły szkolenia
Inspirująca i aktywizująca krajoznawcza lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem gier i zabaw
Inspirująca i aktywizująca krajoznawcza lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem gier i zabaw

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji.

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają  na szkolenie w języku niemieckim, które odbędzie się  29 maja 2023 r., w godzinach od 12:30- 15:30 w Zespóle Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8.

Uczestnicy szkolenia:

  • wymienią się doświadczeniami na temat realizowania treści
    krajoznawczych na lekcjach języka niemieckiego

  • nauczą się planować lekcję krajoznawczą z wykorzystaniem elementu gry i zabawy

  • dowiedzą się jak wykorzystać wirtualny pokój zagadek do skonstruowania atrakcyjnej lekcji.


Harmonogram szkolenia i czas trwania (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

1. Lekcje krajoznawczo-kulturowe i wprowadzanie poszczególnych ich elementów 1
2. Prezentacja metod i technik pracy służących planowaniu efektywnych i urozmaiconych lekcji krajoznawczo-kulturowych skierowanych na działanie (z elementami gry i zabawy i wykorzystaniem pokoju zagadek) 2
3. Praktyczne przykłady zastosowania nowo poznanych metod i technik na krajoznawczo-kulturowych lekcjach języka niemieckiego 1

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, 97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8

Lider regionalny: Adam Grodek, e-mail: gro78@wp.pl ; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Tematy kulturoznawcze i realioznawcze na lekcjach języka niemieckiego mają bardzo motywujący potencjał i mogą przyczynić się do skutecznego rozwoju umiejętności porozumiewania się w wielokulturowych społeczeństwach. Przy wyborze treści kulturowych i realioznawczych na lekcje języka niemieckiego należy uwzględnić zainteresowania uczniów i ich potrzeby komunikacyjne, dlatego zapraszamy zainteresowanych nauczycieli, którzy chcieliby wprowadzić lekcje krajoznawcze do swojego warsztatu pracy.

 

 

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu.

29.05.2023 (Kleszczów)
Nieaktywny