Szczegóły szkolenia
Wspólna przestrzeń - wspólne wyzwania - wspólne rozwiązania. Doświadczenia kadry kierowniczej szkół/placówek specjalnych
Wspólna przestrzeń - wspólne wyzwania - wspólne rozwiązania. Doświadczenia kadry kierowniczej szkół/placówek specjalnych

Specjalne potrzeby edukacyjne

WSPE

dyrektorzy szkół i placówek

otwarty

Sieć współpracy i samokształcenia

W ramach sieci współpracy i samokształcenia przewidujemy:

- wymianę doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań dotyczących nowej roli szkół/placówek specjalnych w kontekście współpracy z przedszkolami/szkołami ogólnodostępnymi;

- wzbogacenie warsztatu pracy kadry kierowniczej placówek specjalnych w zakresie realizacji wsparcia, budowania świadomości społecznej dotyczącej różnorodności, a także rozpoznania potrzeb nauczycieli/kadry szkół i placówek specjalnych w kwestii doskonalenia zawodowego. 

Szczegółowa tematyka spotkań zostanie dostosowana do potrzeb uczestników sieci i bedzie uwzględniała obszary dot. m.in. współpracy szkół/placówej specjalnych ze środowiskiem lokalnym i szkołami ogólnodostępnymi, doskonalenia kadry i roli szkół/placówek specjalnych.  Przewidujemy trzy spotkania w formule online: jedno spotkanie organizacyjne, poświecone m.in. diagnozie potrzeb uczestników oraz dwa spotkania merytoryczne, jak również dyskusję na forum. Sieć będzie zorganizowana na platformie e-kursy.ore.edu.pl Łączny wymiar pracy sieci to 60 godzin dydaktycznych, które zostaną zrealizowane w czasie od 11 kwietnia do 10 lipca 2023 r.  

Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek specjalnychplatforma szkoleniowa: e-kursy.ore.edu.pl

sylwia.herod@ore.edu.pl

Uwaga! Wiadomości e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na formę doskonalenia. Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane otrzymają informację e-mail.


11.04.2023 - 10.07.2023 (-)
Nieaktywny