Szczegóły szkolenia
ABC Profilaktyki - Szkolenie e-learningowe 27.03-24.04.2023 r.
ABC Profilaktyki - Szkolenie e-learningowe 27.03-24.04.2023 r.

Wychowanie i profilaktyka

WWP

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy MOW, pracownicy MOS, pracownicy bibliotek pedagogicznych

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownicy MOW, pracownicy MOS, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych

szkolenie e-learningowe

Celem głównym szkolenia jest poszerzenie wiedzy pracowników oświaty w zakresie profilaktyki szkolnej poprzez:
  • dostarczenie podstawowych informacji dotyczących profilaktyki,
  • zapoznanie z cechami programów profilaktycznych dobrej jakości,
  • dostarczenie informacji na temat co działa a co nie działa w profilaktyce,
  • zapoznanie z założeniami profilaktyki szkolnej i dla rodziców.


e-learning

aleksandra.kozubska@ore.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w kursie znajdują się w Sylabusie.

27.03.2023 - 24.04.2023
Nieaktywny