Szczegóły szkolenia
Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się języków obcych
Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się języków obcych

Języki obce

WRKK

Brak adresatów

Pierwszeństwo uczestnictwa mają: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni w obszarze języków obcych oraz nauczyciele języka angielskiego II i III etapu edukacyjnego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie

  • Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne.  
  • Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.
  • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wydawane będzie na podstawie uczestnictwa w całym szkoleniu.
  • Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Możliwość przyjazdu w godzinach popołudniowych w dniu 22 maja 2023 r. (bez posiłku w tym dniu).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 maja 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie wypełnionego skanu formularza Zgoda dyrekcji placówki na udział w szkoleniu, dostępnego do pobrania na niniejszej platformie w zakładce Załączniki (lub bezpośrednio tu: Załącznik). Skan należy przesłać na ades: elżbieta.witkowska@ore.edu.pl

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

 

 


Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w Grazu organizuje bezpłatne szkolenie poświęcone wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych w edukacji językowej. Szkolenie kierowane jest do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka angielskiego II i III etapu edukacyjnego.

Celem szkolenia jest wymiana doświadczeń i doskonalenie zawodowe w zakresie metodycznego wspierania nauczycieli języka angielskiego wykorzystujących  zasoby TIK do tworzenia materiałów dydaktycznych.

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Prezentacja narzędzi TIK wykorzystywanych w ramach projektów realizowanych przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML).
  2. Aspekty pedagogiczne wykorzystywania TIK i tworzenia własnych materiałów dydaktycznych w oparciu o zasoby ECML.
  3. Wykorzystanie ogólnodostępnych zasobów ECML w edukacji - omówienie umiejętności i wiedzy niezbędnych w zakresie korzystania z TIK
  4. Wykorzystanie TIK w edukacji – dzielenie się dobrą praktyką oraz przygotowanie prezentacji własnych zadań językowych z wykorzystaniem narzędzi TIK.
  5. Ewaluacja i podsumowanie spotkania.

 

Termin szkolenia: 23-24 maja 2023 (od godziny 8.00 23 maja do godziny 16.00 24 maja).

Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Prowadzący: eksperci ECML

Język warsztatów: angielski (wymagana znajomość komunikacyjna na poziomie min. B2)


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Na szkolenie należy zabrać laptopa lub tablet.

MIEJSCA WYCZERPANE.23.05.2023 - 24.05.2023 (Sulejówek)
Nieaktywny