Szczegóły szkolenia
Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – klasy IV-VIII szkoły podstawowej
Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Specjalne potrzeby edukacyjne

WSPE

przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele szkół i placówek

otwarty

Stacjonarne

Cele:
  • doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną w edukacji wczesnoszkolnej, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w tym z Ukrainy;
  • poszerzenie kompetencji nauczycieli i specjalistów w zakresie zasobów i indywidualnych potrzeb uczniów w kontekście planowania i organizacji procesu dydaktycznego w grupie/klasie zróżnicowanej na poszczególnych etapach edukacyjnych - klasy IV-VIII;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
Adresaci: kadry systemu oświaty, w tym PPP, PDN, BP, szkoły i placówki (dyrektorzy i specjaliści).


Centrum Szkoleniowe w Sulejówku

izabella.kaczynska@ore.edu.pl

Uwaga! Wiadomości e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację e-mail. Zaświadczenia będą dostępne do pobrania na platformie szkolenia.ore.edu.pl. Osoby uprawnione otrzymają instrukcję pobierania dokumentu.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę, wyżywienie oraz zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


30.03.2023 - 31.03.2023
Nieaktywny