Szczegóły szkolenia
Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego
Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego

Język francuski

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele języka francuskiego.

Szkolenie

Na szkolenie Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego serdecznie zapraszamy czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Szkolenie (w całości w języku francuskim) poprowadzi Emmanuel Zimmert, specjalista ds. współpracy dotyczącej języka francuskiego  w Danii, ekspert CAVILAM ds. narzędzi cyfrowych i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka francuskiego
Szkolenie jest bezpłatne.

Uczestnicy szkolenia:

- dowiedzą się jakie znaczenie w nauczaniu języka obcego pełnią gry
- będą potrafili przygotować i wykorzystać aktywności służące rozwijaniu umiejętności mówienia i pisania, zarówno na zajęciach stacjonarnych i onlin
- poznają bezpłatne zasoby edukacyjne i narzędzia cyfrowe przydatne w nauczaniu języka francuskieg
- rozwiną kompetencje cyfrowe ułatwiające tworzenie własnych materiałów edukacyjnych.


HARMONOGRAM SPOTKANIA I ILOŚĆ GODZIN

  1. Wykorzystanie na lekcjach na temat elementów ludycznych i narzędzi cyfrowych – doświadczenia uczestników

4

  1. Prawa autorskie i treści upowszechniane online

4

  1. Narzędzia internetowe dostępne w La Digitale - aktywności ludyczne w pracy nauczyciela

8

  1. Prace zrealizowane przez uczestników szkolenia – ocena i podsumowanie

3Data rozpoczęcia: 27.03.2023 r., o 16:00

Data zakończenia: 17.04.2023 r., o 18:00online

Anna Susek, starsza specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria I kolejność naboru:

  • adresat: czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji, w publicznych placówkach,  doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci i nauczyciele języka francuskiego 
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie, lub nie, otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji. 

Zainteresowani rejestrujacy się na szkolenie a  nie spełniajacy wymagań zostaną usunięci z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia. 

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium udostępnione zostanie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania (obecność na wszystkich zajęciach).

 

 


27.03.2023 - 17.04.2023 (online)
Nieaktywny