Szczegóły szkolenia
Rozwój kompetencji kluczowych w kontekście doradztwa zawodowego
Rozwój kompetencji kluczowych w kontekście doradztwa zawodowego

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Do dnia 09.03.2023r. lub do wyczerpania miejsc. O przyjęciu na konferencję dla uczestników spełniających warunki rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc podstawowych: 100

Konferencja

Konferencja  odbędzie się 14 marca 2023 r. w godz. 9.00 - 14.00.
Jest organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie


Konferencja online adresowana jest w pierwszej kolejności do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, a następnie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników bibliotek pedagogicznych.

Cele konferencji:

1. Połączenie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do rozwoju osobistego i zawodowego doradców zawodowych

2. Możliwość wymiany dobrych praktyk w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych na zajęciach z doradztwa zawodowego jak i rozwoju kompetencji doradcówProgram poniżej:
Program konferencji.pdf

online - platforma e-learningowa ZOOM

Marta Koch-Kozioł, tel. 22 345 37 13, marta.koch-koziol@ore.edu.pl,Aneta Fibrand, tel.22 345 37 77 , aneta.fibrand@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
  • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
  • Początek rejestracji: 06.03.2023r., zakończenie rejestracji: 09.03.2023r. lub do wyczerpania miejsc.

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • doradcy zawodowi, w tym szkolni doradcy zawodowi (w pierwszej kolejności);
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • pracownicy bibliotek pedagogicznych.
  • O zakwalifikowaniu się na webinarium decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji w dniu 10.03.2023r.


14.03.2023
Nieaktywny