Szczegóły szkolenia
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego. Edycja VII
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego. Edycja VII

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

nauczyciele, psycholog szkolny, pedagodzy szkolni, pracownicy MOW, pracownicy MOS, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką agresji i przemocy rówieśniczej.

Kurs e-learningowy


Zapraszamy do udziału w kursie e-learningowym dotyczącym wsparcia merytorycznego pracowników oświaty w zakresie przeciwdzialania przemocy rówieśniczej. 

Cel ogólny
: Poszerzenie wiedzy pracowników oświaty w zakresie profilaktyki agresji
i przemocy.

Cele szczegółowe:

  1. Dostarczenie podstawowych informacji dotyczących agresji i przemocy rówieśniczej.
  2. Zaprezentowanie Metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego.

Tematyka poszczególnych modułów

Moduł 1. Zjawisko przemocy rówieśniczej – kluczowe zagadnienia

Moduł 2. Wprowadzenie do interwencji oraz Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego

Moduł 3. Zebranie informacji i rozmowy indywidualne

Moduł 4. Rozmowy sprawdzające i spotkania grupowe

                Harmonogram szkolenia

Szkolenie realizowane będzie od 6 -21 marca 2023 roku.

Rekrutacja na szkolenie realizowana będzie w terminie 3 - 18 marca 2023 r.

 


 platforma Moodle

anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 06

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na udział w kursie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają informację pocztą elektroniczną z linkiem i kodem dostępu do kursu. Termin rekrutacji upłwa 18.03.2023 r.

06.03.2023 - 21.03.2023
Nieaktywny