Szczegóły szkolenia
Wiedza kulturoznawcza i krajoznawcza na lekcjach języka niemieckiego
Wiedza kulturoznawcza i krajoznawcza na lekcjach języka niemieckiego

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji.

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają  na szkolenie w języku niemieckim  15 kwietnia 2023 r., w godzinach od 9:30- 12:45 w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14.

Uczestnicy szkolenia:

  • wymienią się doświadczeniami na temat celów i treści

  • poznają aktywności  z elementami gier i zabaw językowych wspierających rozwój kompetencji językowych

  • poznają źródła internetowe związane z tematem szkolenia
  • dowiedzą sie jak przygotować włąsne lekcje z wykorzystaniem poznanych treści.

Harmonogram szkolenia i czas trwania (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

1.Wymiana doświadczeń na temat wprowadzania treści kulturoznawczych zgodnie z zapisami podstawy programowej - 1
2. Przykłady dzieł twórców niemieckojęzycznych jako materiałów autentycznych integrujących kształcenie językowe z kulturoznawczym - 1
3.  Metody pracy, typy zadań i ćwiczeń oraz miniprojektów na zajęciach dotyczących tematyki realioznawczej i kulturoznawczej - 2

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, 80-401, Gdańsk

Lider regionalny: Dorota Niewiadomska, e-mail: delfort.pom.gi@gmail.com; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Podstawa programowa nie musi być nudna, przenieśmy ją do świata wielkich artystów. Dzięki dziełom niemieckojęzycznych twórców na naszych lekcjach możemy nauczyć się inaczej patrzeć na sztukę, z drugiej nadać zajęcim językowym "artystyczny" charakter 

Warsztat „Von Klimt geküsst..." da zainteresowanym nauczycielom odpowiedź, jak w łatwy sposób można włączyć treści realioznawcze do lekcji języka niemieckiego (od poziomu A1), a także jak zmotywować uczniów i wspomagać ich w rozwijaniu umiejętności  mówienia w języku niemieckim.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu.

15.04.2023 (Gdańsk, 12 wolnych miejsc)