Szczegóły szkolenia
Niemiecki językiem komunikacji na lekcji dotyczącej realioznawstwa
Niemiecki językiem komunikacji na lekcji dotyczącej realioznawstwa

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji.

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają  na szkolenie w języku niemieckim  15 kwietnia 2023 r., w godzinach od 9:00- 12:15 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i drugie 22 kwietnia 2023 r., w godzinach 9:00- 12:15 w Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli.

Uczestnicy szkolenia:

  • dowiedzą się, jaka jest zasadność używania języka niemieckiego jako języka komunikacji

  • poznają zwroty i polecenia, służące komunikacji na lekcji, następnie przećwiczą  je i omówią, a także nauczą się wykorzystywać ćwiczenia utrwalające ich znajomość.

Harmonogram szkolenia i czas trwania (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

1. Wymiana doświadczeń na temat używania języka niemieckiego na lekcji oraz refleksja nad zasadnością używania języka niemieckiego jako języka komunikacji - 1
2. Uczniowskie i nauczycielskie zwroty lekcyjne oraz techniki semantyzacji - 2
3. Refleksja i wypracowanie przykładów zastosowania przekazanych treści na własnej lekcji języka niemieckiego - 1

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli

Lider regionalny: Bartosz Czerwiński, e-mail: bartosz.czerwinski@icloud.com; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Warsztaty mają ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć w całości w języku docelowym, niemieckim, poprzez uatrakcyjnienie lekcji zróżnicowanymi ćwiczeniami oraz technikami.

Uczestnicy poznają w czasie szkolenia wyrażenia, metodykę przekazu, schematy działania oraz wskazówki, które ułatwią im stosowanie języka niemieckiego na lekcji poświęconej realioznawstwu -  już na poziomie znajomości języka  A1 (wg ESOKJ). Na warsztatach opracowana zostanie lista zwrotów i wyrażeń najczęściej używanych na lekcji przez nauczyciela i uczniów, ułatwiających organizację lekcji, ale również sprzyjających aktywizacji i motywacji do mówienia w języku niemieckim.Serdecznie zapraszamy!

 

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu.

22.04.2023 (Olsztyn, 10 wolnych miejsc)

15.04.2023 (Koszalin, 10 wolnych miejsc)