Szczegóły szkolenia
Inspirująca i aktywizująca, krajoznawcza lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem pokoju zagadek i innych gier i zabaw
Inspirująca i aktywizująca, krajoznawcza lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem pokoju zagadek i innych gier i zabaw

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji.

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają  na szkolenie w języku niemieckim 25 marca 2023 r., w godzinach 14:00-17:15 w Dethloff Deutschschule Sala nr 3, ul.Wallenroda 4a w Lublinie oraz 15 kwietnia 2023 r.,  w godzinach 10:00-13:15 w Strefie Nauki, ul. Stefana Okrzei 5 w Sandomierzu.

Uczestnicy szkolenia:

  • wymienią się doświadczeniami na temat realizowania treści krajoznawczych na lekcjach języka niemieckiego

  • nauczą się planować lekcję krajoznawczą z wykorzystaniem elementu gry i zabawy 

  • dowiedzą się jak wykorzystać wirtualny pokój zagadek do skonstruowania atrakcyjnej lekcji

     

Harmonogram szkolenia 

1. Lekcje krajoznawczo-kulturowe: doświadczenia na temat wprowadzania poszczególnych elementów
2. Prezentacja metod i technik pracy służących planowaniu efektywnych i urozmaiconych lekcji krajoznawczo-kulturowych skierowanych na działanie
3. Praktyczne przykłady zastosowania metod i technik pracy na krajoznawczo-kulturowych lekcjach języka niemieckiego

Strefa Nauki, ul. Stefana Okrzei 5, 27-600 Sandomierz

Lider regionalny: Iwona Machowicz, e-mail: machowicziwona@gmail.com; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Tematy kulturoznawcze i realioznawcze na lekcjach języka niemieckiego mają bardzo motywujący potencjał i mogą przyczynić się do skutecznego rozwoju umiejętności porozumiewania się w wielokulturowych społeczeństwach. Przy wyborze treści kuturowych i realioznawczych na lekcje języka niemieckiego należy uwzględnić zainteresowania uczniów i ich potrzeby komunikacyjne.

Jeśli szukają Państwo inspiracji, jak wprowadzić elementy krajoznawczo-kulturowe na lekcji języka niemieckiego, to te warsztaty są dla Państwa!

Serdecznie zapraszamy!

 

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu.

15.04.2023 (Sandomierz, 14 wolnych miejsc)

25.03.2023 (Lublin)
Nieaktywny