Szczegóły szkolenia
Elementy gier i zabaw na krajoznawczej lekcji języka niemieckiego
Elementy gier i zabaw na krajoznawczej lekcji języka niemieckiego

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji.

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają  na szkolenie w języku niemieckim  22 kwietnia 2023 r.,  w godzinach 10:00-13:15. Szkolenie odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - Instytut Filologii Germańskiej, al.Mickiewicza 9b.


Uczestnicy szkolenia:

- wymienią się doświadczeniami na temat wprowadzania elementów krajoznawczych na lekcji języka niemieckiego
- poznają kilka aktywności z elementami gry i zabawy służących planowaniu efektywnych i urozmaiconych lekcji skierowanych na działanie, wypróbują je i omówią
- zaplanują zastosowanie wybranych aktywności na własnej lekcji języka niemieckiego.

Harmonogram szkolenia i ilość godzin


1. Lekcje krajoznawczo-kulturowe: doświadczenia na temat wprowadzania poszczególnych elementów - 1
2. Prezentacja metod i technik pracy służących planowaniu efektywnych i urozmaiconych lekcji krajoznawczo-kulturowych skierowanych na działanie (z elementami gry i zabawy) -
3. Praktyczne przykłady zastosowania metod i technik pracy na krajoznawczo-kulturowych lekcjach języka niemieckiego - 1


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Filologii Germańskiej al. Mickiewicza 9b Kraków

Lider regionalny: Aneta Rylska-Juruś, e-mail: aneta.rylskajurus@gmail.com; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz kompetencje międzykulturowe są jednym z warunków realizacji podstawy programowej.  niemieckiego.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli, którzy chcą na nowo wprowadzić lekcje realioznawcze do swojego warsztatu pracy. 

Cieszymy się na Państwa udział w warsztatach i serdecznie zapraszamy.Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu.

22.04.2023 (Kraków, brak wolnych miejsc)
Miejsca wyczerpane