Szczegóły szkolenia
Ruch i zdrowe żywienie w szkole. IV edycja
Ruch i zdrowe żywienie w szkole. IV edycja

Promocja zdrowia

Zespół ds Promocji Zdrowia w Szkole

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, szkolni koordynatrzy promocji zdrowia

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, szkolni koordynatorzy promocji zdrowia, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele ze Szkół Promujących Zdrowie

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
Cele szczegółowe:
1.Przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
2. Podnoszenie kompetencji oraz zwiększenie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w szkołach na bazie modelu szkoła promująca zdrowie.
3. Ustalenie etapów prac oraz zakresu działań, jakie szkoły  mogą prowadzić w ramach polityki (na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb).
4. Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu ciała u dziecka i nastolatka.


Platforma moodle

Bożena Jodczyk, bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jest to kolejna, IV edycja. Zapraszamy wyłącznie te osoby, które nie brały  udziału w poprzednich edycjach.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenia.


24.04.2023-31.05.2023 r.
Nieaktywny