Szczegóły szkolenia
Tematyka kulturoznawcza i realioznawcza na lekcjach języka niemieckiego
Tematyka kulturoznawcza i realioznawcza na lekcjach języka niemieckiego

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji.

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają  na szkolenie w języku niemieckim  1 kwietnia 2023 r.,  w godzinach 9:30-12:30. Szkolenie odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Kościuszki 2.

 

Uczestnicy szkolenia:

- przeanalizują  zapisy podstawy programowej dotyczące integracji kształcenia realio- i kulturoznawczego z językowy
- dowiedzą, gdzie znaleźć ciekawe materiały dla uczniów na różnych etapach edukacji, dotyczące niniejszej tematyki
- będą potrafili dobrać odpowiednie ćwiczenia, zadania  i techniki pracy do realizacji zakładanych celów realio- i kulturoznawczyczych


Harmonogram szkolenia i ilość godzin


1. Cele realio- i kulturoznawcze na lekcji języka niemieckiego w świetle nowej podstawy programowej - 1
2. Przykłady materiałów autentycznych integrujących kształcenie językowe z kulturoznawczym - 1
3. Metody pracy oraz typy zadań i ćwiczeń  na zajęciach dotyczącej tematyki realioznawczej i kulturoznawczej - 2


Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży Plac Kościuszki 2, 18-400 Łomża

Lider regionalny: Krystyna Łuniewska, email: krystynaluniewska85@gmail.com, Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Tematy kulturoznawcze i realioznawcze na lekcjach języka niemieckiego są niezwykle ważne. Stanowią one podstawę tego, na co kładziemy obecnie nacisk w nauczaniu języka obcego – skutecznego porozumiewania się. Lekcje o niniejszej tematyce mają zaznajomić uczniów z realiami panującymi w krajach niemieckojęzycznych, ale przede wszystkim zachęcić do nauki języka i przygotować do życia w społeczeństwie wielokulturowym.  

Celem szkolenia jest zapoznanie z możliwościami zintegrowania kształcenia językowego z kształceniem kulturoznawczym w świetle nowej podstawy programowej.  Uczestnicy poznają kilka przydatnych metod pracy oraz dowiedzą się jak kształtować wrażliwość międzykulturową  i  świadomość związku między kulturą własną i obcą. Podczas warsztatów będzie też możliwość wymiany doświadczeń oraz  dyskusji na temat materiałów autentycznych  a także sposobów ich wykorzystania.  

Serdecznie zapraszamy!Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu.

01.04.2023 (Łomża, 10 wolnych miejsc)