Szczegóły szkolenia
SZKOLENIE ODWOŁANO Pozostając ciekawym – interkulturowe zadania na lekcjach języka niemieckiego
SZKOLENIE ODWOŁANO Pozostając ciekawym – interkulturowe zadania na lekcjach języka niemieckiego

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego szkół o profilu zawodowym oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim, nauczyciele języka niemieckiego od II etapu edukacyjnego (od klasy IV szkoły podstawowej)

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają  na szkolenie w języku niemieckim  6 marca 2023 r.,  w godzinach 15:30-18:45. Szkolenie odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Biblioteka Austriacka - Österreich-Bibliothek, Plac Piłsudskiego 5, 45-706 w Opolu.

Uczestnicy szkolenia:

  • poznają metody pracy, kształtujące wrażliwość międzykulturową

  • dowiedzą się, jakie ćwiczenia i zadania interkulturowe zwiększają efektywność lekcji

  • ocenią i przygotują zadania dla swoich uczniów.


Harmonogram szkolenia i ilość godzin

1. Wymiana doświadczeń na temat możliwości realizacji celów i treści kulturo- i realioznawczych na lekcjach niemieckiego - 1
2. Symulacja krótkich sekwencji lekcyjnych - 2
3. Ocena, wybór i prezentacja zadań dla uczniów - 1


Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka - Österreich-Bibliothek, Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole

Lider regionalny: Małgorzata Kupis, email: gosiakupis@wp.pl; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Promowanie ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur jest jednym z warunków realizacji podstawy programowej.

Podczas warsztatów poświęconych kształtowaniu kompetencji międzykulturowej przeanalizowane zostaną następujące zagadnienia: 

  • Na co należy zwrócić uwagę przy stosowaniu różnych metod uczenia się interkulturowego? 

  • Jakie ćwiczenia i zadania mogą zwiększyć efektywność lekcji? 

  • Jakie tematy z zakresu realioznawstwa mogą wzbudzić ciekawość uczniów oraz zachęcić ich do stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi? 

Serdecznie zapraszamy!Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniajace wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu.

06.03.2023 (Opole)
Nieaktywny