Szczegóły szkolenia
Kształcenie specjalne i inne formy wsparcia uczniów w polskim systemie oświaty – kierunki zmian organizacyjnych i finansowych
Kształcenie specjalne i inne formy wsparcia uczniów w polskim systemie oświaty – kierunki zmian organizacyjnych i finansowych

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Szkolenie

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE, ul. Paderewskiego 77 w terminach (do wyboru):

2-3 lutego 2023 r.
oraz
8-9 lutego 2023 r.

Szkolenie dotyczyć będzie kształcenia specjalnego i innych form wsparcia uczniów w polskim systemie oświaty – kierunki zmian organizacyjnych i finansowych.

Szkolenie dedykowane jest pracownikom jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzenia: Pani Liliana Zientecka

Celem szkolenia Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnego wdrożenia zmian jakie zachodzą w polskim systemie oświaty w zakresie edukacji włączającej.
Terminy szkolenia:
  • 2-3 lutego lub 8-9 lutego 2023 r. – Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej

Program szkolenia na termin 2-3 lutego 2023 r., jest taki sam jak na 8-9 lutego br.

Program szkolenia Kształcenie specjalne .pdf

Sulejówek, Centrum Szkoleniowe ORE, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 26 stycznia 2023 r.


08.02.2023 - 09.02.2023

02.02.2023 - 03.02.2023
Nieaktywny