Szczegóły szkolenia
Doradztwo zawodowe a Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030
Doradztwo zawodowe a Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek

Do dnia 26.01.2023 r. lub do wyczerpania miejsc. O przyjęciu na webinarium dla uczestników spełniających warunki rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc podstawowych: 100

webinarium

Webinarium online adresowane jest w pierwszej kolejności do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, a następnie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników bibliotek pedagogicznych.

Cele webinarium:

1. Przybliżenie pojęcia i założeń ZSU 2030

2. Realizacja doradztwa zawodowego w kontekście założeń ZSU 2030

3. Zaproponowanie praktycznych rozwiązań wdrożenia ZSU 2030 do WSDZ i rocznego programu realizacji doradztwa zawodowego


Webinarium  odbędzie się 31 stycznia 2023 r. w godz. 9.00 - 12.35. Jest organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Program poniżej:
program webinarium.pdf


online - platforma e-learningowa ZOOM

Marta Koch-Kozioł, tel. 22 345 37 13, marta.koch-koziol@ore.edu.pl,

Aby wziąć udział w rekrutacji na webinarium, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
  • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
  • Początek rejestracji: 23.01.2023 r., zakończenie rejestracji: 26.01.2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • doradcy zawodowi, w tym szkolni doradcy zawodowi (w pierwszej kolejności);
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • pracownicy bibliotek pedagogicznych.
  • O zakwalifikowaniu się na webinarium decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji w dniu 27.01.2023 r.
 


23.01.2023 - 26.01.2023
Nieaktywny