Szczegóły szkolenia
Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi
Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi

Edukacja włączająca

WDPP SCWEW1

dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół, pracownicy systemu doskonalenia, przedstawiciele JST, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele organów prowadzących, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych, wszytkie osoby zainteresowane tematyką

Konferencja

Konferencja realizowana w ramach Projektu Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Tematem przewodnim będzie zdrowie psychiczne dzieci/uczniów. Konferencja w formie hybrydowej. Zakończona rekrutacja na konferencję  stacjonarną. Zapraszamy do udziału w formie on-line.  


Ośrodek Rozwoju Edukacji

22 570 83 03

30.01.2023 - 31.01.2023 (Warszawa)
Nieaktywny