Szczegóły szkolenia
Aspekty kulturowe i społeczne udzielanego wsparcia w kryzysie uchodźczym. Webinarium dla konsultantów i doradców metodycznych ds. kadry zarządzającej zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli.
Aspekty kulturowe i społeczne udzielanego wsparcia w kryzysie uchodźczym. Webinarium dla konsultantów i doradców metodycznych ds. kadry zarządzającej zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli.

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, wizytatorzy kuratorium oświaty, nauczyciele

Główni adresaci szkolenia to pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, tj. konsultanci i doradcy metodyczni ds. kadry zarządzającej, uczestnicy e-kursu „Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym - szkolenia e-learning dla konsultantów i doradców metodycznych ds. kadry zarządzającej zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli”.

webinarium

Zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącym wsparcia uczniów uchodźczych, organizacji ich edukacji oraz możliwości udzielania pomocy. 

Celem webinarium jest poszerzanie wiedzy pracowników oświaty w zakresie wspierania uczniów w sytuacji kryzysu uchodźczego.

Omawiane zagadnienia to wybrane aspekty z zakresu:

- realizacji prawa do nauki przez dzieci-uchodźców w świetle obowiązujących przepisów prawa,

- adaptacji społeczno-kulturowej uczniów z doświadczeniem uchodźctwa,

- organizacji nauki w szkołach i placówkach oświatowych z uwzględnieniem potrzeb uczniów uchodźczych,

- potrzeb społeczności szkolnej w warunkach kryzysu uchodźczego.

Webinar zaplanowany jest na dzień 16 grudnia 2022 r. w godzinach 11:00 - 12:30.

Podczas spotkania dr Ewa Dąbrowa będzie odpowiadała na Państwa pytania i odnosiła się do treści prezentowanych w e-kursie  „Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym - szkolenia e-learning dla konsultantów i doradców metodycznych ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli”.

Dr Ewa Dąbrowa - stanowisko: adiunkt, Uczelniana Koordynator Praktyk, Zakład Podstaw Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ekspertka Narodowego Instytutu Wolności. Członkini Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców i innych organizacji.


Webinarium jest poszerzeniem i uzupełnieniem treści prezentowanych podczas e-kursu „Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym - szkolenie
e-learning dla konsultantów i doradców metodycznych ds. kadry zarządzającej zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli”.

Platforma ClickMeeting

Aleksandra Kozubska aleksandra@ore.edu.pl

Udział w webinarium jest bezpłatny. 

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na udział w webinarium.
Osoby przyjęte do udziału w webinarium otrzymają w dniu webinarium link do platformy ClickMeeting.


16.12.2022
Nieaktywny